Anleggsprosjekt

Ladebekken

Etappe 3 av prosjekt Ladebekken er et av to delprosjekter med Trondheim kommune som byggherre. Formålet med å velge tre delprosjekter er å få testet den tekniske løsningen og tjenesteleveransen på prosjekter med varierte oppgaver og forskjellige entreprenører, slik at konsortiet opparbeider seg bred erfaring om ulike typer utslippsfrie prosjekter.

Prosjektstart
Des 21
Kunde
Trondheim kommune
Bespart kg Co2-e
36 801
Energi kWh
41 052
Ladeøkter
268
Elektriske maskiner
2

Om prosjektet

I prosjektet etableres det et avskjærende avløpssystem fra Ladebekken til Rosenborg med hensikt å redusere belastningen på Ormen Lange pumpestasjon. Dette vil gi lavere utslipp av avløpsvann til Trondheimsfjorden og reduserer faren for tilbakeslag av avløp i kjellere. Søbstad Entreprenør skal i etappe 3 av prosjektet legge nye vann- spillvanns- og overvannsledninger langs tett bebyggelse i Thomas von Westens gate, Hans Nielsen Hauges gate, Lademoen kirkeallé og opp Stadsingeniørs Dahls gate, med totalt 1650 meter VA-grøft inkludert sidegater. Etappe 3 hadde oppstart i november 2021 og gjennomføres som delvis utslippsfritt, med innslag av elektrisk hjullaster og gravemaskiner fra Søbstad.

Prosjektet på Ladebekken er lokalisert midt i et boligfelt. Naboer og nærområdet er veldig fornøyd med at nettopp dette prosjektet blir gjennomført delvis utslippsfritt. De elektriske maskinene reduserer støy og utslipp og gjør det mindre forstyrrende å ha en anleggsplass så nær egen bolig.

Production environment