Anleggsprosjekt

Føyka-Elvely

Oppgraderingen av Kirkeveien og Drammensveien er valgt som pilotprosjekt for å teste ut utslippsfrie anleggsmaskiner. De støyer mindre, gir bedre luftkvalitet og risikoen for å skade naturen rundt er mindre. I dette prosjektet gjelder det spesielt Drengsrudbekken og Askerelva, hvor det finnes ål, edelkreps, elvemusling og ørret som kommunen ønsker å ta vare på.

Prosjektstart
Aug 2022
Kunde
Asker kommune
Bespart kg Co2-e
456
Energi kWh
508
Ladeøkter
6
Elektriske maskiner
1

Asker kommune med høye klimaambisjoner og miljøvennlige prosjekter

Prosjektet bidrar til å demonstrere at også bygging av ny vei kan gjennomføres på en mer miljøvennlig måte. Vi bidrar med vår mobile hurtiglader, som kan følge de elektriske maskinene etterhvert som arbeidet utfolder seg. Videre samler vi inn og analyserer forbruksdata for å effektivisere den elektriske driften.

Isachsen Anlegg som hovedentreprenør tar i bruk vår mest mobile ladeløsning

Tredje og siste fase av prosjektet hadde oppstart høsten 2021 og skal vare ut høsten 2022. Oppgraderingen av Kirkeveien og Drammensveien er en del av utviklingen på Føyka og Elvely og består av blant annet følgende:

  • I Kirkeveien blir det sykkelsti og fortau på begge sider av veien. Som en del av oppgraderingen i Kirkeveien, åpnes den delen av Drengsrudbekken som i dag ligger i rør. Det kommer ny kulvert (overgang) ved innkjøringen til Føyka, hvor Drengsrudbekken skal renne gjennom.

  • I krysset Kirkeveien og Drammensveien blir det ny rundkjøring, og oppgradering av deler av Drammensveien til firefeltsvei inkludert kollektivfelt for buss.

Production environment