Vi er Aneo Build | Aneo Build

Innen 2030 skal alle norske bygge- og anleggsplasser være utslippsfrie. Dette har ført til et stort behov for kompetanse, rådgivning, infrastruktur og ikke minst – gode løsninger.

Vi bidrar til dette gjennom løsninger som gir en raskere og mer lønnsom elektrifisering av bygge– og anleggsbransjen.

Regjeringens krav om utslippsfrie bygge- og anleggsplasser fra 2030, har blitt møtt med både glede og frustrasjon. Det er mange utfordringer som skal løses, og kravene har ført til et stort behov for løsninger som både gir økonomisk forutsigbarhet og som sikrer effektv drift. Kravene har også ført til at bransjen trenger totalleverandører med gode rådgivere i alle ledd. Vi er en slik totalleverandør. Målet er å være bransjens foretrukne elektrifiseringspartner, og dette vil vi bli, blant annet ved å levere en helhetlig tjenesteløsning med grønn infrastruktur som er skreddersydd hver enkelt kundes behov.

Elektrifiseringsløsninger fra A til Å     

Å være en totalleverandør krever ekspertise i alle ledd. Våre eksperter kan levere en rekke tjenester til alle faser av prosjektet ditt. Vi tilbyr alt fra energirådgivning i anbudsprosessen, til effektbehovsanalyse og planlegging under forprosjekteringen. I tillegg kan vi tilby transport og installasjon av battericontainere på byggeplass, monitorering og support under driftsfasen samt avkobling og transport etter endt prosjekt.

Enkel og effektiv hurtiglading på bygge- eller anleggsplassen

Vi i Ohmia Construction vil altså hjelpe byggenæringen i det grønne skiftet. Men hva betyr dette i praksis? For å møte behovet for økt kompetanse og bidra til løsninger, har vi utviklet en av markedets første tjenestebaserte hurtigladekonsepter for utslippsfrie bygge- og anleggsplasser. Vi tilbyr en komplett løsning som gjør det enkelt og forutsigbart både for entreprenører og byggherrer. Ved hjelp av en battericontainer blir det mulig å hurtiglade anleggsmaskiner og lade annet utstyr. Dette er en «plug and play»-løsning som sikrer stabil lading slik at prosjektet får normal fremdrift. Noe som igjen gjør det enkelt, oversiktlig og kostnadseffektivt å elektrifisere bygge- og anleggsplassen.

Sørger for fleksibilitet og tilstrekkelig effekt

Ladecontainerne våre er mobile og driftssikre, og de kan plasseres der det er behov for hurtiglading av de elektriske anleggsmaskinene. Batteriene skal bidra til at det ikke er behov for å bygge ut midlertidig nettkapasitet. Som datterselskap til kraftleverandøren TrønderEnergi er den fornybare strømforsyningen sikret. Det å eie alt som skal til for å drifte en grønn byggeplass krever ny kompetanse og er kostbart. Derfor blir produktene leid ut sammen med tilførsel av nødvendig strøm til byggeplassen. Ladecontainerenes mobilitet gjør at vi kan levere til bygge- og anleggsplasser over hele Norge.

Production environment