Møt våre prosjektledere

Hvordan gjør vi det enkelt for deg som entreprenør å ta i bruk utslippsfrie løsninger? Svaret er enkelt. Gjennom vår helhetlige tjenesteløsning har vi en dedikert prosjektleder til hvert prosjekt. Bli kjent med våre prosjektledere!

Hva bidrar prosjektlederne med på en utslippsfri byggeplass?

Våre prosjektledere er tett på prosjektet fra planlegging til drift og ferdigstilling. I planleggingsfasen kartlegges maskiner, og vi gjør effekt- og energiberegninger. I denne fasen oppretter vi også tidlig dialog med relevant nettselskap. Basert på disse beregningene skreddersyr vi en løsning og riggplan for lade- og energiinfrastruktur gjennom prosjektet. Vi tar ansvar for transport, oppkobling, testing og opplæring, slik at alt er klart til prosjektoppstart.

I driftsfasen følger prosjektlederne opp alarmer, service og vedlikehold. Vi henter ut data fra produktene og leverer månedlige rapporter. I Build-rapportene får kunden data på energiforbruk, lademønster, maskiners effektbehov og utslippsbesparelser. Gjennom 24/7 remote monitorering sørger vi for driftssikkerhet i ditt prosjekt.

Møt fire av våre prosjektledere!

Siri er prosjektlederen vår med lengst erfaring inn mot utslippsfrie bygge- og anleggsplasser. Dette betyr at hun har vært gjennom mange alarmer og feilmeldinger, og vet hva som skal gjøres for å fikse utfordringer som kan dukke opp. Videre er Siri glad i analyse og er ansvarlig for våre Build-reports, som du som kunde mottar hver eneste måned. Siri er sivilingeniør utdannet fra NTNU. Siri har også tatt kurs i batteriteknikk for å lære enda mer om teknologien i produktene våre.

Siri Bjerland

Prosjektleder

Du kan stole på Ole! Ole er sivilingeniør innen elkraft fra NTNU. Før han kom til oss høsten 2022 jobbet han i BaneNOR. I tillegg til å sørge for at prosjektene våre er driftssikre jobber Ole mye med å forbedre og videreutvikle vårt monitoreringssystem i SafeMon. I liket med Siri har Ole tatt kurs i batteriteknikk og har derfor god forståelse for hvordan produktene våre fungerer mest optimalt i prosjekt.

Ole Sørheim

Prosjektleder

Anders begynte som prosjektleder hos oss høsten 2022. Han har fagbrev som elektriker, med fagskoleutdannelse innen elkraft. Med sin kompetanse på elektriske kraftsystemer, elsikkerhet og prosjektering kan våre kunder være trygge på at deres prosjekt er i de beste hender. Før Anders kom til oss har han bodd 1,5 år på Svalbard og jobbet som driftsingeniør hos Longyear Energiverk. Anders har også jobbet i Tensio og er godt kjent med ulike prosesser inn mot nettselskap og bistår gjerne våre kunder med dette.

Anders Dahl

Prosjektleder

Solveig er det nyeste tilskuddet til prosjektlederteamet. Med flere års erfaring som produksjonsleder i Skanska vet hun hvordan hun skal møte behovet til kundene våre. Hun har bakgrunn som sivilingeniør fra NTNU. Med denne bakgrunnen skal Solveig jobbe tett på våre kunder og bidra til at vi alltid leverer de mest skreddersydde løsningene.

Solveig Ulsund

Prosjektleder
Production environment