Din elektrifiseringspartner | Aneo Build

Alle bygge- og anleggsplasser er unike når det kommer til størrelse, grunnforhold, utfordringer og plass. Det er derfor mange fordeler med en helhetlig tjenesteløsning for elektrifisering som er skreddersydd til hvert enkelt prosjekt.

Tjenesteløsningen som sørger for elektrifisering fra start til slutt

Vi skal bidra til at bygg- og anleggsbransjen enkelt kan imøtekomme myndighetenes krav om utslippskutt. Dette gjør vi ved å levere en helhetlig tjenesteløsning med grønn infrastruktur, skreddersydd til hver enkelt kundes behov.

Målet er å gjøre det enkelt og kostnadseffektiv for entreprenører og byggherrer å elektrifisere bygge- og anleggsplassen. Og rundt selve løsningen bygges den helhetlige tjenesteløsningen vår som bidrar til en sømløs fremdrift i alle prosjekter.

Fordeler med å leie fremfor å eie

Batterier og ladeløsninger er komplisert teknologi. En ladecontainer kan ikke bare settes på et lager frem til neste gang den skal brukes slik som eksempelvis kraner og andre utleieprodukter. Den må vedlikeholdes, oppbevares i riktig temperatur, og hele tiden være tilkoblet strøm. Verdien man får av kunne leie produktet ved behov og overlate ansvaret for infrastruktur og drift til oss er derfor stor. Både batteri- og ladeteknologi utvikler seg raskt og komponenter må skiftes ut i rask takt for å være relevant i markedet. Ved en leieløsning slipper man derfor å ta risikoen ved teknologiutvikling og andre oppdateringer.

Full pakke eller deler av tjenesteløsningen – velg selv ut fra behov

Som en elektrifiseringspartner kan vi hjelpe deg på alle stegene på veien til å gjøre prosjektet utslippsfritt. Hos oss får du en skreddersydd avtale, der du kan velge deler av den helhetlige løsningen fra kun rådgivning i tidlig fase til hele tjenesteløsningen der vi er der fra prosjektstart til prosjektslutt.

Den helhetlige tjenesteløsningen vår består av:

  • rådgivning og behovskartlegging av effekt- og energibehov i de ulike fasene i prosjektet

  • skreddersydd lade- og energiløsning basert på prosjektets behov.

  • transport og leveranse med oppkobling, opplæring og HMS- og sikkerhetsrutiner.

  • driftssikkerhet og support hele døgnet gjennom hele prosjektet.

  • fornybar energi med opprinnelsesgaranti

  • optimalisering og effektivisering via analyser og rapportering gjennom prosjektet

Utfordringene med ny teknologi

Med ny teknologi følger også utfordringer, samtidig som at det finnes få eller ingen direktiver/standarder rundt batteriteknologi, drift av elektriske maskiner og sikkerhet knyttet til dette. Dette er noe vi kontinuerlig jobber med, og man kan derfor føle seg trygg på at man blir ivaretatt av oss i Aneo, og at utfordringene eller usikkerheter som kan dukke opp underveis blir effektivt tatt hånd om.

I forkant av et prosjekt gjennomfører vi blant annet viktige risikoanalyser for prosjektet. I tillegg rykker vi ut ved behov og er tilgjengelig for support under hele prosessen. Vi gir også grundig opplæring ved levering av produktene der vi går gjennom hvordan de brukes og hva som skal gjøres ved eventuelle feilmeldinger. Alle som skal delta i prosjektet får også tilgang til vårt e-læringskurs.

For support har vi one-point of contact, der du som kunde får en dedikert kontaktperson som er der for dere og håndterer alle forespørsler og utfordringer som eventuelt dukker opp underveis. Dette bidrar til å sikre god drift og fremdrift i prosjektet uten at man blir stående fast med komplikasjoner som i utgangspunktet kan rettes opp i på kort tid, men som, uten en supportavtale, tar lang tid og skaper forsinkelser i prosjektet.

Verdifull rapportering og innsikt

Til tross for at det er tidkrevende å hente ut og analysere data, er det veldig viktig å få god og riktig innsikt for å kontinuerlig optimalisere og tilpasse. Vi har både systemer for rapportering som bidrar til å gi dataene sammenheng og mening, og egen kunnskap og erfaring om løsninger som gir verdifull informasjon om forbedringspotensialer. Basert på dataene kommer vi med innspill til effektivisering underveis. Rapportene vi sender ut er skreddersydde, slik at de også kan brukes til annen nødvendig rapportering til eksempelvis byggherre eller i anbudsprosesser. 

Forutsigbare kostnader

Vi skreddersyr produktene for å levere kostnadseffektive løsninger. I visse tilfeller har man ikke behov for produktet gjennom hele byggeprosessen, og vi tar derfor hensyn til at det er ulike faser i et prosjekt som har ulike behov. På den måten blir kostnaden basert på det faktiske behovet fremfor at man må stå for en total kostnad for hele prosjektet uavhengig av det faktiske behovet.

Med god behovsavklaring i forkant av prosjektet kartlegges det også hvilket produkt man har behov for og som er riktig å bruke til hvert enkelt prosjekt, noe som også bidrar til å skape bedre forutsigbarhet for kostnadene.

Kontinuerlig oppfølging av sikkerhet, brannsikkerhet, HMS og opplæring

Vi er til enhver tid oppdatert på de nyeste kravene og reglementene i bransjen, og vi jobber kontinuerlig med sikkerhet, brannsikkerhet og risikoanalyser. Både risikoanalyse og fysisk og digital opplæring av produktet er inkludert i prisen.

Vi brenner for å utvikle løsningene som bidrar til det grønne skiftet

Med et team bestående av dyktige forretningsutviklere og tekniske prosjektledere med god erfaring innenfor elektrifiseringstjenester, bidrar vi til en lønnsom og rask elektrifisering av bygge- og anleggsbransjen.

Production environment