Fordeler med oss på laget | Aneo Build

Elektrifiseringen av bygge- og anleggsbransjen er i full gang. Det er få aktører som enda ikke har begynt å ruste seg for helt utslippsfrie prosjekter i årene som kommer. Når stadig fler av prosessene på bygge- og anleggsplasser blir elektrifisert, øker den totale belastningen på strømnettet. Mange prosjekter sliter allerede i dag med å skaffe nok tilgjengelig effekt. Men hvordan vet man hvilke typer løsninger som egner seg best til ditt prosjekt?

Mange løsninger på markedet

Det har kommet mange tekniske løsninger på markedet, og det kan være vanskelig å skille mellom disse. Vi i Aneo har spisskompetanse på energiplanlegging og kan bistå aktører i bransjen med å velge energirelatert infrastruktur som er best egnet ditt prosjekt. Vi kan blant annet bidra med å kartlegge eksisterende infrastruktur, melde inn effektbehov til nettselskap samt dimensjonering av det gitte effekt- og energibehovet. Gjennom dette arbeidet kan vi levere en ladeløsning skreddersydd det faktiske behovet. Vi ønsker å gjøre det lettere for våre kunder å sammenligne ulike infrastrukturløsninger som muliggjør en utslippsfri byggeplass.

Våre erfaringer

Med erfaring fra flere utslippsfrie prosjekter har vi merket oss noen viktige punkter for bedre logistikk i utslippsfrie prosjekter:

  • Med dagens batterikapasitet i de elektriske anleggsmaskinene er det behov for hurtiglading halvveis i arbeidsdagen

  • Hurtigladere gir mulighet for å lade fler elektriske maskiner og er viktig for at også større prosjekter kan elektrifiseres

  • Maskinene er fortsatt avhengig av normallading på kveldstid og over natt

  • Prosjekter med flere elektriske maskiner er ofte avhengig av å hurtiglade samtidig

  • Effektuttaket fra nettet under hurtiglading gir høy nettleie, men batteri enheter kan bidra til å redusere denne kostnaden.

Tilpasser våre infrastrukturløsninger

Gjennom dagens erfaringsgrunnlag prøver vi å tilpasse våre infrastrukturløsninger slik at de reduserer dagens utfordringer med utslippsfrie prosjekter. I dagens marked ser vi at en foretrukken infrastrukturløsning inneholder høyeffekts ladere og at energilagring gir en stor grad av fleksibilitet i prosjektene. Det gir fleksibilitet i oppstart av prosjekter og på mange plasser med lite tilgjengelig kapasitet er det ofte helt nødvendig for å sikre fremdriften. Samtidig kan energilagringsenheter mellom maskiner og strømnettet redusere nettleien betydelig og bidra til å dra ned kostnader på sikt. Videre har vi erfart at sammensatte infrastrukturløsninger av batteri og hurtiglader gir et godt utgangspunkt for kontroll av strømforbruk, lademønster, og kostnader i prosjekter. Med denne informasjonen kan man raskere identifisere forbedringspotensiale for mer mer lettvinte og kostnadseffektive arbeidsprosesser. Denne type informasjon jobber vi i Aneo mye med å formidle tilbake til våre kunder.

Production environment