Elektrifisering av byggeplassen | Aneo Build

Visste du at Norge er fremst i verden med å elektrifisere bygg- og anleggsmaskiner? I takt med at stadig flere elektriske anleggsmaskiner dukker opp på landets mange bygge- og anleggsplasser, øker også behovet for gode lade- og infrastrukturløsninger. Det har vi i Aneo Build gjort noe med!

Rask elektrifisering

I dag er hovedsakelig all aktivitet på bygge- og anleggsplasser forbundet med fossile energikilder. Regjeringens krav om utslippsfrie bygge- og anleggsplasser fra 2030, har fått fart på entreprenører og byggherrer i hele landet - og på oss!

Vi ønsker å bidra til en lønnsom og rask elektrifisering av bygge- og anleggsbransjen. Med tanke på at bransjen skal elektrifiseres innen 2030, må alle aktørene i bransjen begynne å ta i bruk bærekraftige løsninger allerede nå for å være konkurransedyktig i fremtiden. De ambisiøse klimaforpliktelsene krever rask respons og konkrete tiltak.

En driftssikker totalleverandør innen elektrifisering

Det kan være komplisert å vite hvor man skal begynne og nøyaktig hva man skal gjøre for å imøtekomme fremtidens klimakrav. Da er det godt at det finnes eksperter å spørre. Vi streber etter å være en driftssikker totalleverandør som kan bidra som en elektrifiseringspartner, samt levere en rekke produkter til alle faser av et prosjekt. Tjenesten vår inkluderer planlegging, energileveranse, ladeinfrastruktur, drift og support. Vi kan blant annet bidra med å skifte ut fossile energikilder med renere og mer klimavennlige alternativer, og sørge for god dokumentasjon og rapportering gjennom hele prosessen. Vi tilrettelegger for at kunder kan beholde fokus på kjernekompetansen sin, samtidig som de imøtekommer myndighetenes krav om utslippskutt.

Ladecontainere sikrer tilstrekkelig energi og lading på byggeplassen

Vi har utviklet en av markedets første tjenestebaserte hurtigladekonsepter for utslippsfrie bygge- og anleggsplasser. Ved hjelp av en ladecontainer blir det mulig å hurtiglade anleggsmaskiner og lade annet utstyr på bygge- eller anleggsplassen. Det er en såkalt «plug and play»-løsning som sikrer stabil lading slik at byggeprosjektet får normal fremdrift. Dette er et bidrag til å gjøre det enkelt, oversiktlig og kostnadseffektivt for entreprenører og byggherrer å elektrifisere bygge- og anleggsplassen.

Kostnadseffektiv elektrifisering av byggeplassen

Behovet for å sikre kostnadseffektive og fleksible energiløsninger er viktig for å opprettholde god fremdrift i overgangen fra fossil til utslippsfri bygge- og anleggsplass. Vi vet at aktører i bransjen er presset på pris. Å eie alt som skal til for å skape en grønn byggeplass, er både kostbart og unødvendig. Derfor blir produktene våre leid ut sammen med tilførsel av nødvendig fornybar energi. De mobile ladecontainerne kan leveres til byggeplasser over hele Norge. En viktig del av tjenesten er også å drifte og overvåke aktivitet i prosjektet, samt god rapportering av forbruket, for å best mulig optimalisere prosessene.  

Modulær, driftssikker og forutsigbar

Hver byggeplass er unik i størrelse, grunnforhold, utfordringer og plass. Med vår helhetlige løsning blir tjenesten tilpasset hvert enkelt prosjekt. Vi sørger for at de elektriske anleggsmaskinene og annet utstyr alltid har tilgang på hurtiglading og norsk, fornybar energi. Ved at vi tar et helhetlig ansvar for energi- og ladeinfrastruktur, kan vi sørge for at de energikrevende komponentene blir driftet optimalt og i tråd med prosjektets fremdriftsplan. Som datterselskap til det nordiske fornybar energikonsernet Aneo, er også strømforsyningen sikret.

Kort fortalt så er det tre ord som beskriver tjenesten vår: Modulær, driftssikker og forutsigbar. Tjenesten tilpasses de ulike byggeplassenes behov. Vi sørger for at leveranse, tilkobling og drift går problemfritt, og løsningen gir deg forutsigbare, månedlige kostnader uten behov for store investeringer.

Production environment