Fjerde elektriske demodag ble arrangert i Oslo

Onsdag 31. mai arrangerte vi sammen med Nasta den fjerde elektriske demodagen. Målet er å skape et forum for samarbeid og dialog på tvers av konkurrenter og aktører fra hele verdikjeden. Vi samlet rundt 50 fremoverlente aktører fra bransjen!  

Bilde fra lunsjpause under elektrisk demodag!

Demodagene er todelt - med en sesjon for faglig påfyll og innhold, etterfulgt av en sesjon med fysisk demonstrasjon av elektriske maskiner og ladeløsninger. I første sesjon ble det holdt innlegg fra ulike perspektiver på tvers av bransjen, fra byggherrer, entreprenører, utleieselskaper, maskinleverandører og energitjenesteselskap. Målet er å øke forståelsen for at ulike aktører står i ulike utfordringer og snakke sammen om dette.  

I denne delen hørte vi aller først fra Nasta og oss i Aneo Build, der vi ga en introduksjon til status på markedet og hvorfor vi arrangerer demodager. Første innleggsholder var fra Vann- og avløpsetaten til Oslo kommune. Her ble det lagt frem hvordan kommunen stiller krav i sine anbud. Presentasjonen viste også hva kommunen har fått til de siste årene og andeler av jobbene som per i dag blir kjørt med nullutslippsmaskiner. 

– Vi er veldig fornøyde med deltagerlisten denne gangen. At de beste i bransjen ønsker å bli enda bedre ser vi på som en spennende utfordring, sier Sjur W Helljesen, seniorkonsulent klima og kundeløsninger hos Nasta AS.

Etter en kort pause hørte vi fra entreprenørsiden, med Braathen Landsskapsentreprenør. Braathen la frem sine erfaringer med å levere på krav sammen med de fysiske erfaringene de har fått ute i prosjekt. Akershus Maskinutleie fulgte opp med å gi en grundig status av hva som finnes av elektriske maskiner og hva som kommer. Aneo Build presenterte deretter en stor internasjonal analyse på utslippsfrie bygge- og anleggsplasser.   

Sesjonen ble avsluttet med en paneldebatt der MGF, Braathen Landskapsentreprenør og Oslo kommune ble utfordret på de største utfordringene bransjen står ovenfor, hva som må gjøres i dag og hva som utspiller seg på den internasjonale arenaen.  

Bilde fra første sesjon med faglig innhold fra eksterne aktører.

Etter utendørs grilling sammen med kokken Bård Greni var det fysisk demonstrasjon av elektriske maskiner og ladeløsninger. Nasta hadde stilt frem både sin 8-tonner og 15-tonner. Vi hadde med vår største ladecontainer, BoostCharger, og den mer mobile ladehengeren Hummingbird. Vår tekniske sjef demonstrerte, sammen med vår driftssansvarlig, hvordan lading fungerer og svarte på spørsmål fra deltakerne.  

Dagen skapte stort engasjement hos deltakerne og det ble mange gode diskusjoner blant de som deltok. Vi er alledere i gang med planleggingen av neste elektriske demodag. Den vil finne sted rett etter sommerferien. 

Production environment