Transport

Klargjør ladehenger til transport

 1. Trykk "Stopp byggestrøm" i operatørpanelet.

 2. Koble fra inntak og lagre kabel forsvarlig.

 3. Ta opp jordspyd og fest denne og jordkabel forsvarlig.

 4. Heng lynladekabelen på bøylen over betjeningskjermen og lukk døren.

 5. Foreta en visuell kontroll på utsiden av ladehengeren. Se til at det ikke er skader på enheten.

Før du kjører med hengeren – sjekk dette:

 • Nesehjul er sveivet helt opp.
 • Katastrofevaieren er festet til bilen.
 • Strømkabelen er koblet til bilen og alle lamper fungerer.
 • Håndbrekket av, og hjulene triller fritt.
 • Ingen ledninger henger ned i bakken.
 • Lasten er forsvarlig sikret.

Da er hengeren klar for transport!

Start opp ladehenger etter transport (uten nettilkobling)

 1. Etabler jordspyd i henhold til opplæring.

 2. Dersom du skal lade noe fra byggestrømsuttaket til ladehengeren (AC-lading), kobles det til nå. Skal kun lynladeren brukes, kan du se bort fra dette punktet.

 3. Trykk "Start byggestrøm" i operatørpanelet. Bekreft jording ved å trykke "Bekreft jordpyd tilkoblet". Skal kun lynladeren brukes, kan du se bort fra dette punktet.

Start opp ladehenger etter transport (med nettilkobling)

 1. Står hengeren i offgrid-modus, må man trykke på "Stopp byggestrøm" i operatørpanelet før man kobler til nettilførsel. Er ikke dette gjort, kan jordfeilvernet i byggestrømskapet slå ut.

 2. Sett inntakskabelen inn i kontakten på ladehengeren og skru til ringen for å stramme koblingen. Sett så nettilførselkursen på.

 3. Gå til instillinger og sett strømgrensen på feltet "Byggestrøm maks strøm".

 4. Trykk "Start byggestrøm" i operatørpanelet. Nå vil hengeren begynne å lade seg opp.

Production environment