Transport

Klargjør ladehenger til transport

 1. Trykk på strømkontaktsymbolet og velg ja på spørsmål om strømbryteren skal skrus av.

 2. Gå til setup og trykk "STOP".

 3. Ta opp jordspyd og fest denne og jordkabel forsvarlig.

 4. Sikre lynladekabel og plasser ladepistol i egen holder. Se også til at det ikke er andre kabler tilkoblet ladehengeren.

 5. Foreta en visuell kontroll på utsiden av ladehengeren. Se til at det ikke er skader på enheten.

Før du kjører med hengeren – sjekk dette:

 • Nesehjul er sveivet helt opp.
 • Katastrofevaieren er festet til bilen.
 • Strømkabelen er koblet til bilen og alle lamper fungerer.
 • Håndbrekket av, og hjulene triller fritt.
 • Ingen ledninger henger ned i bakken.
 • Lasten er forsvarlig sikret.

Da er hengeren klar for transport!

Start opp ladehenger etter transport

 1. Etabler jordspyd i henhold til opplæring.

 2. Sørg for at kursen for nettilførsel er koblet av før kabelen håndteres. Sett inntakskabelen inn i kontakten på ladehengeren og skru til ringen for å stramme koblingen. Sett så nettilførselkursen på.

 3. Gå til innstillinger og sørg for at amperegrensen på inntaket er riktig.

 4. Under innstillinger, trykk på "START".

 5. Sørg for at det står "Connected" ved strømkontaktsymbolet. Hvis ikke, trykk på symbolet og velg "Yes" på spørsmålet om inntaket skal kobles inn.

OBS

Transport på vei

Hvis ladehengeren skal transporteres på vei, må den slås av med nøkkel. Vri nøkkelbryteren fra posisjon "ON" til "OFF" før jording fjernes.

15 km/t

Fartsgrense er 15 km/t når ladehengeren transporteres på anleggsplass.

Last

Ytterligere last skal ikke plasseres på ladehengeren.

Production environment