Transport

Klargjør ladehenger til transport

 1. Gå til innstillinger og trykk "STOP". Når status er "STOPPED" kan du trykke "SHUTDOWN".

 2. Koble fra kabel og sett beskyttelsesdeksel på strøminntak.

 3. Ta opp jordspyd og plasser det i oppbevaringskasse på henger.

 4. Plasser lynladekabel i oppbevaringskasse på henger. Se også til at det ikke er andre kabler tilkoblet ladehengeren.

 5. Foreta en visuell kontroll på utsiden av ladehengeren. Se til at det ikke er skader på enheten.

Før du kjører med hengeren – sjekk dette:

 • Nesehjul er sveivet helt opp.
 • Katastrofevaieren er festet til bilen.
 • Strømkabelen er koblet til bilen og alle lamper fungerer.
 • Håndbrekket av, og hjulene triller fritt.
 • Ingen ledninger henger ned i bakken.
 • Lasten er forsvarlig sikret.

Da er hengeren klar for transport!

Start opp ladehenger etter transport

 1. Etabler jordspyd i henhold til opplæring.

 2. Sørg for at kursen for nettilførsel er koblet av før kabelen håndteres. Sett inntakskabelen inn i kontakten på ladehengeren og skru til ringen for å stramme koblingen. Sett så nettilførselkursen på.

 3. Logg inn med brukernavn "Operator". Passord blir oppgitt under opplæring. OBS: dersom enheten er slått av med nøkkel, må denne først vendes til posisjon "1".

 4. Gå til innstillinger og fyll inn parameterne under "New setup". Trykk "Run setup".

 5. Under innstillinger, trykk "START".

OBS

Transport på vei

Hvis ladehenger skal transporteres på vei, må den slås av med nøkkel. Vri nøkkelbryteren fra posisjon "1" til "0" før jording fjernes.

15 km/t

Fartsgrense er 15 km/t når ladehenger transporteres på anleggsplass.

Last

Ytterligere last skal ikke plasseres på ladehengeren.

Production environment