Lynlading

Lynlading av elektrisk anleggsmaskin steg for steg

  1. Se til at kjøretøyet er i riktig modus. Dersom RFID er aktivert, scann RFID-brikke. Koble ladekabel til kjøretøyet.

  2. Etter en kort stund, se at det står "Charging" på statusskjerm ved ladeuttak.

  3. For å stoppe opplading, trykk "Stop Charing" på skjermen, eller inne i kjøretøyet.

  4. Avhengig av type ladeenhet, sett ladekontakt i holder eller legg ladekabel i oppbevaringskasse.

Tips og triks

Production environment