En person med langt hår som blåser i vinden, Aneo-logoen er foran

Om oss

Aneo er et nordisk fornybarkonsern som eies av TrønderEnergi, 19 trønderske kommuner, KLP og HitecVision.

Vi har hovedkontor i Trondheim og er lokalisert i Oslo, Bergen, Stavanger, Gjøvik, Stockholm samt flere steder i Trøndelag. Vårt samfunnsoppdrag er å bidra til energiomstillingen gjennom å sørge for mer fornybar energi, elektrifisering og energieffektivisering.

Vår historie

Fra lokal kraftleverandør til nordisk fornybarkonsern.

Vi fortsetter oppdraget vårt med å sikre tilgang på fornybar energi, og muliggjøre omlegging fra fossile til fornybare løsninger.

Siden etableringen i 1950 har TrønderEnergi vært en pådriver i norsk kraftbransje. I dag er vi det eneste kraftselskapet i Norge med større produksjon av ny kraft enn vannkraft.

Fornybar kraft

Norge, Norden og Europa trenger mer fornybar energi – raskt. Alle vi som jobber i Aneo har kraften og motet til å satse på løsninger som faktisk funker. Sammen utvikler og gjennomfører vi fornybare kraftprosjekter på en måte som minimerer negative miljøkonsekvenser mest mulig. Prosjektene utvikler vi i tett samarbeid med lokalsamfunnet, kommuner, relevante myndigheter, grunneiere og andre berørte.

Bærekraft

Aneo forvalter store og viktige ressurser i samfunnet. Vi skal alltid utvikle bærekraftige løsninger. Som produsent av fornybare ressurser i en verden med klimautfordringer, skal vi være en pådriver for å utvikle og tilgjengliggjøre fornybare løsninger som støtter en positiv samfunnsutvikling.

Bli en del av laget

Som pådriver og pionér i den viktige energiomstillingen, har vi i Aneo noen av bransjens mest spennende karrieremuligheter innenfor mange ulike fagfelt.

Production environment