Projekt och ombyggnad

Vi är specialister på planering, design och projektledning för energiinfrastruktur och kylteknik i butik. Vi är med under hela processen med byte och uppgradering och säkerställer en helhetsleverans i linje med kundens behov och önskemål.

Energihushållning

Vi är specialister på planering, design och projektledning för energiinfrastruktur och kylteknik i butik. Vi är med under hela processen med byte och uppgradering samt säkerställer en helhetsleverans i linje med kundens behov och önskemål.

Kontinuerlig uppföljning

Efter utförande kommer vi att göra kontinuerliga kontroller i butikerna och se till att åtgärderna fungerar som de ska.

Kartläggning

Innan vi uppgraderar eller bygger ny energiinfrastruktur kommer våra projektledare att bedöma de nuvarande anläggningarnas skick och kartlägga nödvändiga åtgärder. Vi tar även hand om finansieringsprocessen.

Breeam-NOR

Vid nybyggnation kan vi bistå med upprättande av dokumentation för Breeam-NOR poäng.

Projektledning

Våra projektledare planerar och utformar åtgärderna. De ser till att dessa genomförs och samordnar arbetet med olika inblandade aktörer och leverantörer. Vi följer alltid de aktuella myndighetskraven.

Vi ser till att alla energikrävande komponenter som kyl/frys, ventilation och värme drivs i samspel med varandra. Som ett resultat minskar vi energiförbrukningen och ökar livslängden på utrustningen.
Production environment