Hållbar drift

Lönsamt att satsa på hållbara lösningar!

Vi tar ett helhetsansvar för energiinfrastrukturen och ser till att de energikrävande komponenterna drivs optimalt och i samspel med varandra. Utrustningen övervakas och hanteras kontinuerligt. Detta bidrar till att utrustningen får en längre livslängd, butikerna minskar risken för skador och matsvinn samt har en betydligt lägre energiförbrukning. Vår finansiella lösning med abonnemang bidrar också till ett snabbare utbyte av miljöskadlig utrustning och frigör kapital för andra miljöåtgärder.

Hållbart värde för kunden

Snabbare byte av miljöskadliga köldmedier

Minskad risk för olyckor och matsvinn

Lägre energiförbrukning, mer överskottskraft

Frigör kapital för andra hållbarhetsåtgärder

Vi minskar tröskeln för uppgradering med vår prenumerationstjänst

 

Vi vill bidra till en snabbare omstrukturering inom dagligvarubranschen. En heltäckande prenumerationstjänst, där kunden inte behöver göra stora investeringar, minskar tröskeln för att uppgradera till mer miljövänlig energiinfrastruktur.

En betydande miljöbov inom dagligvarubranschen är växthusgaser, HFC-gaser, som läcker från kyl- och fryssystem i butik. Att ersätta systemen med CO2-enheter minskar mängden utsläpp, men detta är en betydande investering och kan komma i konflikt med andra investeringar som övervägs. Aneo Retails energitjänst koncept "Aneo Solution" innebär att vi tar ägande av utrustningen och säkerställer en god drift framåt. Kunden slipper då större investeringar och får snabbare uppgradering i butikerna.

Genom att ta ett helhetsansvar för energiinfrastrukturen kan vi säkerställa att de energikrävande komponenterna drivs optimalt och i samspel med varandra. Utrustningen övervakas och kontrolleras kontinuerligt. Utrustningen har längre livslängd, butikerna minskar risken för haverier och matsvinn och har en betydligt lägre energiförbrukning.

Socialt ansvar

Kyl- och frysskåp blir en allt större del av livsmedelsbutikerna och anläggningarna måste vara uppkopplade dygnet runt. Butikerna använder mycket energi i perioder då andra konsumenter använder lite. De har till exempel en hög förbrukning av kylvaror när det är varmt ute. Att optimera energiförbrukningen handlar mycket om hur man jämnar ut och minskar effekttoppar mellan komponenter i en byggnad.

Byte av miljöfarliga frysmedier – ett officiellt krav

F-gaser har ofta använts som köldmedier i kylsystem, luftkonditionering och värmepumpar. De är starka växthusgaser och läckage från dessa bidrar till att öka växthuseffekten och därmed den globala uppvärmningen. Våra kunder vill använda naturliga köldmedier som R744 (CO2) och R290 Propan i alla sina butiker. Vi är på god väg med att fasa ut alla fjärrkyla och fryssystem som har ett köldmedium med högre GWP än 150 och som därför omfattas av F-gasförordningen.

I Aneo-gruppen siktar vi på att hitta lösningar för hur vi i framtiden kan utnyttja flexibiliteten mellan bebyggelse i kvarter, i regioner och i samspel med elnätet för att kunna minska höga effekttoppar och onödig energianvändning. Då kan vi minska behovet av utveckling av mer kraftproduktion och undvika dyra uppgraderingar av elnätet.

På kortare sikt arbetar vi kontinuerligt med förbättringar inom alla delar av vår verksamhet och försöker göra hållbara val där det är möjligt.

Vi arbetar för en hållbar framtid. Vårt arbete och de tjänster vi erbjuder ska stödja detta.

Hållbar utveckling handlar om att ta hand om behoven hos människor som lever idag, utan att förstöra framtida generationers möjligheter att möta sina. Hållbarhetsmålen speglar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: klimat och miljö, ekonomi och sociala förhållanden.

Vi på Aneo vill bidra till en hållbar utveckling och har valt ut några specifika FN-mål som vi vill arbeta medvetet med i framtiden:

7 - Säkerställa tillgång till pålitlig, hållbar och modern energi till ett överkomligt pris.

Vi anpassar våra tjänster på bästa sätt efter kundens behov. Ohmia Solution-konceptet, där vi tar investeringen i ny energiinfrastruktur för kunden, ska hjälpa fler livsmedelsbutiker att snabbare uppgradera till mer miljövänliga lösningar.

9 - Bygga solid infrastruktur och främja inkluderande och hållbar industrialisering och innovation

Våra tjänster bygger på att ersätta gammal med ny, effektivare och miljövänligare energiinfrastruktur i mataffären. Genom att ha en helhetsroll med uppgraderingar och vidare drift kan vi säkerställa att de förändringar som gjorts fortsätter att ge positiva resultat för kunden. Modern energiinfrastruktur kommer att minska energiförbrukningen och minska utsläppen från farliga gaser samtidigt som utrustningens livslängd förlängs om den används på rätt sätt.

12 - Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster

Ett av de viktigaste hållbarhetsmålen för våra kunder är att minska matsvinnet. Vi kommer att bistå med kontinuerlig övervakning av frysar och kyldiskar så att maten förvaras i en stabil temperatur och undviker haverier av utrustningen.

13 - Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser

Hållbarhet är en viktig och naturlig del av vår verksamhet då våra tjänster bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser och minska konsumtionen. Dessutom arbetar vi kontinuerligt med att förbättra oss inom alla delar av vår verksamhet och försöker göra hållbara val där det är möjligt, samt använda vår köpkraft för att efterfråga mer hållbara produkter och leveranser.

Production environment