Aneo Solution

Investera i kundupplevelser - Lämna energiinfrastrukturen till oss, vi tar hand om det åt dig!

Prenumerationslösning - vi tar över ansvaret för investeringar, kostnader och prestanda inklusive utrustning och tekniska anläggningar till ett fast pris per månad

Branschen står inför många utmaningar

Oförutsägbara energikostnader och mer komplexa tekniska anläggningar utgör en allt större del av butikens totala kostnad. Med den utveckling vi ser i Europa har energi blivit en eftertraktad vara och en bristvara. En effektiv verksamhet är viktigare än någonsin, både ur ett etiskt och miljömässigt perspektiv, och för att upprätthålla företagens konkurrenskraft. Vårt helhetsgrepp genom att ta ägande och ansvar för de energikrävande komponenterna, gör att våra kunder får bättre ekonomi att istället investera i kundrelevanta projekt.

Investering i utrustning

Vi erbjuder flexibla samarbetsmodeller, som utarbetas tillsammans med, och anpassas efter kundens behov. Vi tar äganderätt till den utrustning som installeras och drivs i butiken. På så sätt slipper butikerna höga investeringskostnader och teknikrisk. Den totala tjänsten erbjuds som ett månadsabonnemang och därmed förs investeringskostnaderna istället över till driftsbudgeten.

 

Vi tar hand om:

 • Försäkring av utrustningen

 • Design och kvalitetssäkring

 • Optimerad användning av utrustningen, längre livslängd

 • Vi tillhandahåller (tredje parts) service och underhåll

Fördelar

Fler och fler av våra kunder ser fördelen med att fördela investeringar och drift av energiinfrastruktur till partners med expertis inom energioptimering och teknisk drift. Istället för att göra stora investeringar i butiksutrustning som kylskåp, ventilation och Co2-aggregat kan butiker investera sina pengar i kundlösningar som direkt påverkar försäljningen till deras målgrupper.

Vi hjälper butikschefer och verksamhetschefer med energiinfrastrukturen, så att de kan fokusera på sin kärnverksamhet, at utveckla butiks- och kundupplevelser.
Vi hjälper butikschefer och verksamhetschefer med energiinfrastrukturen, så att de kan fokusera på sin kärnverksamhet, at utveckla butiks- och kundupplevelser.

Vi tar hand om tekniska system och lösningar, kyl/frys, värmeåtervinning, luftkonditionering, ventilation och belysning i butiken, från design till uppstart och vidare drift. Vi hanterar både små och stora butiksportföljer, där vi hjälper butikschefer och verksamhetschefer med energiinfrastrukturen, så att de kan fokusera på sin kärnverksamhet – utveckla butiks- och kundupplevelser.

Genom att ta äganderätten till utrustningen slipper kunden höga investerings- och ägandekostnader och betalar istället ett månadsabonnemang.

Vi säkerställer att rätt komponenter väljs ut som är dimensionerade för kundens behov. Vi sätter ihop dem så att driften optimeras och kunden får mindre energiförbrukning, färre tjänster och längre livslängd på utrustningen.

Vi övervakar utrustningen kontinuerligt och arbetar proaktivt. Så säkerställer vi stabila temperaturer för matförvaring, och att olyckor och matsvinn undviks. Förutom rätt temperatur, säkerställa även ett bra arbetsklimat med ventilation och rätt belysning.

Genom att välja Aneo Solution-paketet får du:

 

 • En partner att förhålla sig till
 • Förutsägbara service- och underhållskostnader
 • Ingen utrustningsrisk
 • Flexibel lösning där du kan ändra koncept under hyrestiden
 • Modern, miljövänlig och energieffektiv teknik, anpassad lovkrav och kundens behov
 • Längre livslängd för utrustningen
 • Lägre energiförbrukning (kan leveras med garanti)
 • Lägre och förutsägbara driftskostnader
 • Ökad livsmedelssäkerhet (proaktiv kontroll av drift och lagringstemperatur)
 • Tillgång till kompetens i en tvärvetenskaplig kompetensmiljö som tänker helhet
 • Tydlig och detaljerad rapportering och kontroll i enlighet med myndighetskrav
 • Bättre likviditet – kunden kan koncentrera sig på sin kärnverksamhet

 

Långsiktigt samarbete

Aneo hjälper till genom hela processen med att uppgradera och vidaredrifta de energikrävande komponenterna i butiken.

Vi är specialister på planering, design och projektledning för energiinfrastruktur och kylteknik i butik. Vi är med under hela processen med byte och uppgradering samt säkerställer en helhetsleverans i linje med kundens behov och önskemål.

Vi ser till att utrustningen övervakas 24/7 för att säkerställa stabila temperaturer och vi arbetar proaktivt för att undvika haveri och negativa händelser.

Lägre energiförbrukning och servicekostnader

Optimal interaktion mellan energikrävande komponenter

Mindre risk för haverier och matsvinn

Vi samarbetar med lokala företag kring installation och service

Production environment