Retail Sverige

Vi optimerar energiinfrastruktur för livsmedelsbutiker i snabbare takt genom att arbeta på portföljnivå. Vi kommer gärna och presenterar våra tjänster och hjälper dig att hitta bra lösningar anpassade efter dina behov.

Kontakta oss

Varför välja oss

Vi har en unik tvärvetenskaplig kompetens inom kyl/frys, ventilation, värme/klimat och automation.

 

Vi har ett långsiktigt helhetstänk inom design och projektledning.

 

Vi driver anläggningarna så att de håller så länge som möjligt.

 

Du får mer tid och resurser till kärnverksamheten: Vi minskar larm, övervakar utrustningen 24/7, stämmer av och korrigerar fakturor från servicepartners och inser besparingspotentialen.

 

Vi är leverantörsoberoende så att du får en objektiv bedömning av åtgärder och investeringar som bör göras.

 

Vi samarbetar med lokala entreprenörer enligt kundens önskemål.

Använd din tid och dina resurser för att skapa bättre kundupplevelser

Inget mer hassle med samordning mellan olika servicepartners

Sänk din energiräkning, driftskostnader och tid som läggs på felsökning

Minska risken för haverier och matsvinn

Gör dina butiker grönare i en snabbare takt

Det är första gången i min 25-åriga karriär som jag upplever att ett system fungerar 100 procent från dag ett  – Butikschef

 

Med Aneos prenumerationstjänst, har vi sänkt elförbrukningen med 20% i de aktuella butikerna och minskat utsläppen av växthusgaser med 100 ton CO2, vilket motsvarar utsläppen från 220 dieselbilar årligen.  – Verksamhetschef

 

Det som varit mest värdefullt är den kontinuerliga optimering och upp- följning som görs. Det är en sak att åtgärda problemen kortsiktigt, men med en syste- matisk uppföljning kan man fortsätta arbeta mot en mer hållbar och kostnadseffektiv energiförbrukning.  Facility manager

Hållbarhet

Vi arbetar för en hållbar framtid. Vårt arbete och de tjänster vi erbjuder ska stödja detta.

Les mer om hållbarhet
Production environment