Fornybar energi med opprinnelsesgaranti

For å sikre bærekraft i vår tjeneste tilbyr vi kundene våre strøm med opprinnelsesgaranti. Vi leverer 100 prosent fornybar energi via Aneo Energy. Det betyr at du som ladekunde hos Aneo er sikret fornybar energi til å lade elbilen din med.  

 

Hva er opprinnelsesgarantier? 

En opprinnelsesgaranti er et verdipapir på at en viss mengde strøm, 1 (MWh), er produsert fra en spesifisert energikilde, i et gitt år. Det er med andre ord et bevis på at elektrisk kraft har sin opprinnelse i fornybare energikilder.  

Opprinnelsesgarantiene er merket med informasjon som kjennetegner produksjonen. For eksempel er opprinnelsesgarantiene merket med hvilket kraftverk de stammer fra, hvor gammelt kraftverket er og hvilken teknologi det er snakk om. 

Hvordan kan vi garantere fornybar energi til våre kunder?

Det er kraftprodusentene som selger opprinnelsesgarantier til strømleverandører. Når strømleverandøren har kjøpt opprinnelsesgarantier kan de tilby sine strømkunder en garanti for at det produseres like mye fornybar energi tilsvarende kundens forbruk.  

 

Det er ikke mulig å spore fornybar strøm. Energi tar kortest mulig vei, og det vil derfor ikke være mulig å si med 100 prosent sikkerhet hvor strømmen kommer fra, og om den er fornybar eller ikke.  

 

Opprinnelsesgarantien innebærer altså ikke at strømmen som faktisk leveres er produsert med fornybare energiressurser, men at kraftprodusenten har produsert en tilsvarende energimengde av fornybare energikilder.  

Hvorfor har vi opprinnelsesgarantier?  

Bruk av opprinnelsesgarantier er viktig på veien til å oppnå et nullutslippssamfunn. Det bidrar til større fokus på fornybar energi, samtidig som det gir kunden dokumentasjon på at det er produsert fornybar energi tilsvarende kundens forbruk.  

 

Opprinnelsesgarantier viser at man støtter fornybar kraftproduksjon, som vil gjøre fornybar energi mer konkurransedyktig. Etterspørselen vil øke og fornybar kraftproduksjon vil bli mer attraktivt investeringsobjekt. 

 

Med en ladepakke fra Aneo Mobility er opprinnelsesgarantier inkludert, og påvirker ikke prisen på ladepakken.