Energy Management

Få mer ut av kraften din

Med arven fra TrønderEnergi kombinert med kraften og teknologien fra Aneo er vi forberedt på neste generasjons energimarkeder. Vi overvåker produksjonsanlegg døgnet rundt og håndterer fysisk og finansiell handel av kraftproduksjon og -forbruk. 

 

Vi er din samarbeidspartner innen Energy Management.

Tjenester innen Energy Management

Full kontroll 24/7

Døgnbemannet overvåkning og kontroll av produksjonsanlegg innen vindkraft, vannkraft, sol og batteri er viktig for å sikre optimal utnyttelse av energiressursene. Med denne oversikten kan vi agere raskt ved hendelser på dine anlegg og håndtere endringer i markedene.

Tilgang til kraftmarkeder

Som kraftprodusent har du mulighet til å delta i flere markeder for fysisk handel av produksjonen din. Vi kan gi deg markedstilgang, prognosere, optimalisere og omsette av kraften din.

Grønne løsninger

Forutsigbar inntjening er stadig viktigere i markeder med store prisvariasjoner. Vi kan tilby kjøp og salg av kraft, opprinnelsesgarantier og elsertifikater til avtalt pris og varighet.

Full kontroll 24/7

Produksjonssentralen vår er en av Nordens mest moderne produksjonssentraler lokalisert på Berkåk i Trøndelag. Her styrer og overvåker vi produksjonsanlegg innen vannkraft og vindkraft, og vi forbereder oss på å ta inn solparker og batteri fremover.

Her kan vi hjelpe deg med følgende oppgaver:

 • Døgnkontinuerlig overvåkning og styring av produksjonsanlegg og høyspent installasjoner
 • Alarmdeteksjon og håndtering av hendelser
 • Utkalling av driftspersonell basert på kritikalitet
 • Inneha rollen som Leder for Kobling (LFK)
 • Døgnkontinuerlig kontakt med TSO 

Markedstilgang og omsetning av kraft

Som kraftprodusent har du mulighet til å delta i flere markeder for fysisk omsetning av kraft. Vi kan være balanseansvarlig aktør mot TSO (Transmission System Operator) på dine vegne og gi deg tilgang til å delta i de ulike kraftmarkedene.

Vi hjelper deg med følgende oppgaver:

 • Vann: Optimalisering av produksjonsplan på kort og lang sikt
 • Vind og sol: Prognosering av forventet produksjon kommende døgn
 • Anmelding av forventet produksjon i day-ahead på NordPool spot
 • Replanlegging av produksjonsplaner
 • Håndtering av ubalanser og deltakelse i reservekraftmarkeder
 • Oppgjør og avregning av produksjonsinntekter

Grønne energiløsninger

I Aneo har vi lang erfaring med analyse og energikoordinering for prissikring og handel både bilateralt og i finansielle markeder. Vi har kompetanse og kapasitet til å hjelpe deg med å få på plass alt du trenger for å sikre din omsetning av kraft og lønnsomhet.

Vi kan hjelpe deg med følgende oppgaver:

 • Kraftavtaler for kjøp av din kraftproduksjon til avtalt pris over en gitt tidsperiode
 • Kjøp og salg av opprinnelsesgarantier og elsertifikater, samt å være ansvarlig kontofører på dine vegne i NECS (Norwegian Energy Certificate System)

Kontakt oss

Ragnhild Remmen Bull
Energy Management Services - Production
Svein Erik Jørgensen
Energimarked og tjenester - Forbruk

Er du en bedrift med et stort energibehov?

Vi har også tjenester for å hjelpe deg med tilgang til kraft.

Production environment