Gå til hovedinnhold Gå til søk

Transport

Klargjør Hummingbird til transport

 1. Trykk på strømkontaktsymbolet og velg ja på spørsmål om strømbryteren skal skrus av.

 2. Koble fra kabel og sett beskyttelsesdeksel på strøminntak.

 3. Gå til setup og trykk "STOP".

 4. Ta opp jordspyd og fest denne og jordkabel forsvarlig.

 5. Sikre lynladekabel og plasser ladepistol i egen holder.

 6. Foreta en visuell kontroll på utsiden av Hummingbird. Se til at det ikke er skader på enheten.

Start opp Hummingbird etter transport

 1. Etabler jordspyd i henhold til opplæring.

 2. Sørg for at kursen for nettilførsel er koblet av før kabelen håndteres. Sett inntakskabelen inn i kontakten på Hummingbird og skru til ringen for å stramme koblingen. Sett så nettilførselkursen på.

 3. Gå til innstillinger og sørg for at amperegrensen på inntaket er riktig.

 4. Under innstillinger, trykk på "START".

 5. Sørg for at det står "Connected" ved strømkontaktsymbolet. Hvis ikke, trykk på symbolet og velg "Yes" på spørsmålet om inntaket skal kobles inn.

OBS

Transport på vei

Hvis Hummingbird skal transporteres på vei, må den slås av med nøkkel. Vri nøkkelbryteren fra posisjon "ON" til "OFF" før jording fjernes.

15 km/t

Fartsgrense er 15 km/t når Hummingbird transporteres på anleggsplass.

Last

Ytterligere last skal ikke plasseres på hengeren til Hummingbird.

Production environment