Gå til hovedinnhold Gå til søk

Transport

Klargjør Hummingbird til transport

  1. Gå til innstillinger og trykk "STOP". Når status er "STOPPED" kan du trykke "SHUTDOWN".

  2. Koble fra kabel og sett beskyttelsesdeksel på strøminntak.

  3. Ta opp jordspyd og plasser det i oppbevaringskasse på henger.

  4. Plasser lynladekabel i oppbevaringskasse på henger.

  5. Foreta en visuell kontroll på utsiden av Hummingbird. Se til at det ikke er skader på enheten.

Start opp Hummingbird etter transport

  1. Etabler jordspyd i henhold til opplæring.

  2. Sørg for at kursen for nettilførsel er koblet av før kabelen håndteres. Sett inntakskabelen inn i kontakten på Hummingbird og skru til ringen for å stramme koblingen. Sett så nettilførselkursen på.

  3. Logg inn med brukernavn "Operator". Passord blir oppgitt under opplæring. OBS: dersom enheten er slått av med nøkkel, må denne først vendes til posisjon "1".

  4. Gå til innstillinger og fyll inn parameterne under "New setup". Trykk "Run setup".

  5. Under innstillinger, trykk "START".

OBS

Transport på vei

Hvis Hummingbird skal transporteres på vei, må den slås av med nøkkel. Vri nøkkelbryteren fra posisjon "1" til "0" før jording fjernes.

15 km/t

Fartsgrense er 15 km/t når Hummingbird transporteres på anleggsplass.

Last

Ytterligere last skal ikke plasseres på hengeren til Hummingbird.

Production environment