Finansiell informasjon | Aneo

Har du spørsmål til finansiell informasjon og offentlige dokumenter fra Aneo-konsernet, kan du ta kontakt med konserndirektør økonomi og finans, Olav Sem Austmo.

E-post: olav.sem.austmo@aneo.com
Tlf.: 976 75 514

Production environment