Finansiell informasjon

Her finner du finansiell informasjon og offentlige dokumenter fra Aneo-konsernet.

Har du spørsmål til innholdet, kan du ta kontakt med konserndirektør økonomi og finans,  
Olav Sem Austmo.

E-post: olav.sem.austmo@aneo.com
Tlf.: 976 75 514