Frøya vindpark

Frøya vindpark ligger i Frøya kommune.
Planområdet dekker 6,6 km2. Konsensjonen ble gitt i 2012. Konsesjonsgitt ytelse er 60 MW installert effekt. Frøya vindkraftverk ble opprinnelig konsesjonssøkt i 2004 med 200 MW installert ytelse, men har etter konsesjonsbehandling blitt redusert til 60 MW installert ytelse og med forventet årlig produksjon 201,8 GWh. Konsesjon ble gitt 2012, denne ble påklaget og endelig tillatelse ble gitt av Olje- og energidepartementet i august 2013.

Sted
Frøya
Oppstartsår
2020
Installert effekt
58,8
Årsproduksjon
201,8
(tilsvarer årsforbruk for 13.400 husstander)
Antall turbiner
14
Turbintype
Vestas V136
Production environment